img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Capniidae

Capniidae sú zväčša zimné druhy vyletujúce počas topenia ľadov. Imága sú malé (menej ako 10 mm dĺžky), tmavohnedé, často so skrátenými krídlami. Ide o brachypterné pošvatky osídľujúce aj temporálne tečúce vody, v ktorých prežívajú vďaka diapauzy najád. Majú typicky mohutný epiprokt. Na krídlach je  redukcia M-Cu a Cu krížových žiliek. Genitálie sú špecificky vytvorené výlučne u samcov. Supraanálny lobus je dobre až mohutne vyvinutý. Samičky sú bez spermatéky (ovoviviparia) – chladné vody (Winkler, 1957). Larvy sú štíhle, vajcovité, habituálne, pripomínajú rod Leuctra. Základný rozdiel je, že tergity a sternity bruška sú u lariev oddelené. Dlhé cerky sú aj u imág (Krno, 2013). Čeľaď je u nás druhovo málo zastúpená. Predstavuje tri rody a tri druhy.

 

rod Capnia PICTET, 1841

rod Capnopsis MORTON, 1896

rod Zwicknia MURÁNYI, GAMBOA & ORCI, 2014


Refereces:

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.
KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Capniidae. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/capniidae/Accessed on current date.