img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Perlodidae

Čeľaď Perlodidea predstavujú veľké a stredné formy pošvatiek buď s kombinovaným žltým  hnedým sfarbením na hlave a pronote, alebo prevládajúcim zelenavo-žltým sfarbením. Pri niektorých rodoch je občasná alebo stála brachyptéria alebo mikropteria, predovšetkým u samcov. Samčie genitálie a pomocné orgány sú tvorené rozmanitým sposobom. Samice majú vždy subgenitálnu platničku na 8. sternite. Známa je u nich redukcia epiproktu, žiabier, hryzadiel, čelustí a glos. Ventrálne bubnovacie laloky sú na 7. alebo. 8. sternite (Winkler, 1957). Larvy sú vždy bez žiabier. Stavbou tela sú prispôsobené silnému prúdeniu. Larvy sú dravé s čim súvisí vývin mocných kusadiel, predovšetkým maxill. Ich tvar je najdôležitejším determinačným znakom (Krno, 2013). Na Slovensku čeľad predstavuje 5 rodov s 15 druhmi.

čeľaď Perlodidae

rod Arcynopteryx KLAPÁLEK, 1904

rod Diura BILLBERG, 1820

rod Perlodes BANKS, 1903

rod Isogenus NEWMAN, 1833

rod Isoperla BANKS, 1906


Refereces:

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.
KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Perlodidae. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/Accessed on current date.