img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Amphinemura

rod Amphinemura RIS, 1902

Pošvatky rodu Amphinemura sú malé tmavé pošvatky. Pre oba pohlavia  sú  typické prítomné jedného páru kríčkovité tracheálne žiabre na prednom okraji prosterna. U samcov sú genitálne oblasti modifikované, subgenitálne chlopne sú rozdelené na 2-3 chitinisované výbežky. Stredný lalok je buď skelrotizovaný, alebo mäkký, bez zvláštnosti. Najhodnotnejším systematickým znakom je však supraanálny lobus, ktorý má prísne špecifický tvar. U samíc je vyvinutá väčšia alebo menšia subgenitálna platnička a tá je vždy na 7. alebo  niekedy na 8. sternite. Genitálna oblasť (vaginálne chlopne a subgenitálna platnička) z pravidla umožňujú nesporné druhové určenie. Cerky oboch pohlaví sú mäkké, podlhovasté, jednočlánkové (s nepatrným rudimentom 2. článku) (Winkler, 1957). Larvy sú zavalité a husto ochlpené, takže sú často obalené množstvom zachyteného detritu (Krno, 2013). Všetkých u nás vyskytujúcich zástupcov rodu Amphinemura môžeme považovať za podhorské druhy vyskytujúce sa vo všetkých povodiach Slovenska, a to najmä v jeho severnej časti. Vôbec sa nevyskytujú v Podunajskej ani vo Východoslovenskej nížine. Tri zo štyroch druhov sa výlučne vyskytujú len v karpatiku (A. borealis, A. sulcicollis, A. triangularis).


Autekologické charakteristiky druhov rodu Amphinemura

 

Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Amphinemura_web

Preferencia longitudinálnych zón:

Amphinemura_zonacia_maticovygraf

Preferencia rádu toku:

Rád_boxplot_Amphinemura_web

 

Preferencia geologického podložia:

 

Amphinemura_podlozie_maticovygraf
Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Amphinemura_web


 

Refereces:

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.
KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Amphinemura. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/amphinemura/Accessed on current date.