img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Isogenus

rod Isogenus NEWMAN 1833

V Európe je známy len jediný zástupca rodu. Ide o veľké formy pošvatiek. Krídla sú bez sieťoviny v apikálnej časti s okrúhlou dymovou škvrnou v oblasti anastomozy. Rs má 4 alebo viacej vetví. U samcov na 10. tergit je hlboko až po bázu rozštiepený. Pod ním leží zložitý supraanálny lobus tvorený dvojdielnou pošvou. Pod ňou leží mäkký zašpicatený stredný hrbol, v mediáne vystužený chitínovou ihlicou. K hrbolu zospodu priliehajú párovité titillatory  na konci sú paličkovito rozšírené. Subgenitálna platnička samice je neobyčajne veľká. Pokrýva z pravidla celý  9. sternit (Winkler, 1957). Larvy majú lacinium maxil len s nepatrným výbežkom na vnútornom okraji. Základné sfarbenie je hnedošedé s mnohými žltými škvrnami. Veľké až 21 mm (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Isogenus. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/isogenus/Accessed on current date.