img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Odporúčaná literatúra

Malý výber najdôležitejšej literatúry ohľadom determinácie, rozšírenia a ekológie pošvatiek a tiež o metódach zberu materiálu. Ak sa vám zdá, že nejaká ďalšia dôležitá publikácia by tu mohla byť zaradená, dajte nám vedieť.

 

Determinačné kľúče:

Kis, B. 1974. Plecoptera. – Fauna Republicii Socialiste România 8(7): 1–271.

Illies, J. 1957. Beitrag zur Kenntnis der Gattung Rhabdiopteryx Klap. (Plecoptera). Arch. f. Hydrobiol., 53: 455-464.

Ikonomov, P. 1983. Nouveles espéces de Plecoptéres (Insecta, Plecoptera) de Macédoine III, Fragmenta Balcanica, 9: 175-183.

Krno, I. 1998. Pošvatky (Plecoptera) Slovenska In: Zborník 6. hydrobiologického kurzu pre graduovaných limnológov, Bratislava, VUVH, Bratislava 28 s.

Krno, I. 2004. Nemouridae (Plecoptera) of Slovakia: autecology and distribution, morphology of nymphs. Entomological Problems, 34(1-2): 125-138.

Krno, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Theischinger, G. 1974. Plecoptera (Insecta) aus Oberosterreich, I. Rhabdiopteryx navicula spec.nov. (Taeniopterygidae) aus dem Innviertel. Naturk. Jahrb. Stadt Linz, 20: 185-194.

Vinçin, G., Ravizza, C. 1999. The genus Rhabdiopteryx in the Iberian Peninsula, with the discription of R. antoninoi sp. n. (Plecoptera, Taeniopterygidae). Nouv. Revue Ent. (N.S.), 16: 183-193.

Prehľad o rozšírení a autekológii európskych a slovenských druhov pošvatiek.

Graf, W., Lorenz, A. W., Tierno de Figueroa, J. M. a kol. 2009. Volume 2. Plecoptera. In: Schmidt-Klober, A. And Hering D. (eds.): Distribution and Ecological Preferences of European Freshwater Organisms. Pensoft PublisherSpfia-Moscow. 262 s.

Krno, I. 1997. Zoogeographical studies on Slovakian stoneflies (Plecoptera). Biologia, Bratislava, 52(2): 221-225.

Krno, I. 1997. Production and distribution of stoneflies (Plecoptera) of Slovakia. Ephmeroptera and Plecoptera: Biology-Ecology-Systematics, s. 199-204.

Krno, I. 1998. Pošvatky (Plecoptera) Slovenska In: Zborník 6. hydrobiologického kurzu pre graduovaných limnológov, Bratislava, VUVH, Bratislava 28 s.

Krno, I. 2000. Rozšírenie pošvatiek (Plecoptera) na Slovensku. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti, 18: 39-54.

Krno, I. 2003. Plecoptera. In: Šporka, F. (ed): Slovak aquatic invertebrates. Checklist an catalogue of autecological notes. Bratislava,(SHMU), s. 331 – 354.

Mišíková Elexová, E., Haviar, M., Lešťáková, M., Ščerbáková, S. a kol. 2010. Zoznam zistených taxónov na monitorovaných lokalitách vodných útvarov povrchových vôd Slovenska, Časť 1 Bentické bezstavovce. Acta Enviromentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), 18: 5-335.

Žiak, M. 2013. Rozšírenie a diverzita pošvatiek (Plecoptera) Slovenska na základe vybraných environmentálnych faktorov. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 2013, 334 s. Dizertačná práca.

Winkler, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Fauna Europea – www.faunaeur.org.

Metódy odberu a spracovania hydrobiologických vzoriek.

Hering, D., Moog, O., Sandin, L., Verdonschot, P. F. M. 2004. Overview and application of the AQEM assessment system. Hydrobiologia, 516: 1-20.