img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Petícia za Živé rieky
29th júl

2016

Petícia za Živé rieky

 image_previewdsc

TLAČOVÁ SPRÁVA

Petícia Za živé rieky má 20 tisíc podpisov a pokračuje ďalej

Zvolen, 28. 6. 2016

Petícia adresovaná vláde a ministerstvu životného prostredia vyzýva na zmenu vodnej politiky. V týchto dňoch dosiahla 20 tisíc podpisov od občanov z celého Slovenska. Organizátori ohlásili jej pokračovanie s cieľom zmeniť prístup štátu ku ochrane riek, potokov aj podzemnej vody.

Petíciu spustila vo februári 2016 neformálna iniciatíva vedcov, ochranárov a zástupcov mimovládnych organizácií. K iniciatíve sa pridal tiež WWF, Slovenský rybársky zväz, Klub slovenských turistov, ako i zástupcovia vodáckych klubov. Všetci od ministerstva v minulosti neúspešne požadovali zapracovanie požiadaviek Rámcovej smernice EÚ o vode do dlhodobých plánovacích materiálov v oblasti vodného hospodárstva. Teraz po prvý krát spojili svoje sily a žiadajú zmenu prístupu ku ochrane vôd spoločne.

To, že Slovenská republika v ochrane vôd zlyháva, dosvedčuje fakt, že stav vôd sa u nás napriek nemalým investíciám v posledných rokoch nezlepšuje. Podľa organizátorov petície sa pri zbere podpisov stretli s množstvom akútnych problémov po celom Slovensku.

Najväčšiu pozornosť vyvoláva živelná výstavba malých vodných elektrární bez dostatočného posúdenia ich kumulatívneho vplyvu na okolie, výruby brehových porastov, plánovaná výstavba nepotrebných veľkých priehrad či znečistenie riek z priemyselných prevádzok a poľnohospodárstva. Rybárov a ďalších odborníkov navyše trápia chýbajúce opatrenia na obnovenie kontinuity riek, i napriek tomu, že na Slovenku v posledných rokoch čelíme výraznému úbytku viacerých, i hospodársky významných, druhov rýb.

Zástupcovia petičného výboru a experti, ktorí ich podporujú, za štyri mesiace od začatia zberu podpisov absolvovali aj niekoľko stretnutí s predstaviteľmi ministerstva životného prostredia. To má v kompetencii nielen ochranu vôd, ale aj cenných prírodných spoločenstiev, ktoré sú zásahmi do riek ničené tiež. Napriek náznakom ochoty komunikovať o problémoch sa zatiaľ zásadná zmena smerovania štátnej vodnej politiky nečrtá.

Petícia vyvrcholí na jeseň. Ambíciou je vyzbierať toľko podpisov, aby petícia bola jednou z najpočetnejších aktivít týkajúcich sa ochrana vôd na Slovensku vôbec.

Viac informácií o kampani: www.ziverieky.sk a https://www.facebook.com/ziverieky/

Kontaktná osoba: Martina Paulíková, Združenie Slatinka, slatinka@changenet.sk, 0915 811 195

Share This :