img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Nemoura

 

rod Nemoura LATREILLE, 1796

Pošvatky rodu Nemoura sú malých rozmerov, len zriedka sú dlhšie ako 10 mm a rozpätie väčšie ako 20 mm. sú nenápadné, zpravidla hnedo zafarbené. U Lariev i imág chýbajú tracheálne žiabre na prosterne. U samcov je charakteristický spôsob utvárania cerkov, ktoré sú jednočlánkové, z pravidla silne chitinizované a rôzne pretvorené ku kopulačným účelom, zvyčajne v háčikovitom tvare. Subanálne chlopne sú pri oboch pohlaviach mäkké, viac menej trojuhoľníkovité a bez význačných morfologických vlastností. Supraanálny lobus je krátky, široký a róbusný, v niektorých prípadoch napomáha k presnému určeniu druhu. Subgenitálna platnička vždy s ventrálnym príveskom, na konci vybieha do krátkej špičky. U samíc je vyvinutá zreteľná subgenitálna platnićka na 7. sternite (Winkler, 1957). Larvy sú „nemourového“ typu, bez tracheálnych žiabier, väčšinou hnedé až hnedošedé. Štety sú kratšie ako celé telo, nohy a tykadlá sú krátke (Krno, 2013).

Rod Nemoura patrí k najrozšírenejším rodom na našom území. Druhy nájdeme od nížinných až takmer po alpínske oblasti vo všetkých povodiach. Vyznačujú sa úzkou valenciou v zmysle preferencie nadmorskej výšky a veľkosti toku. Zástupcovia sú poväčšine druhy ritrálových úsekov. Na Slovensku spomínaný rod zastupuje 12 druhov.


Autekologické charakteristiky druhov rodu Nemoura:
Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Nemoura1_web Hypsometria_boxplot_Nemoura2_web

Preferencia longitudinálnych zón:
Nemoura_zonacia_maticovygraf2Preferencia rádu toku:

Rád_boxplot_Nemoura1_web Rád_boxplot_Nemoura2_web

 

Preferencia geologického podložia:

Nemoura_podlozie_maticovygraf

Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Nemoura1_web

Velkostpovodia_boxplot_Nemoura2_web


Refereces:

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.
KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Nemoura. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/nemoura/Accessed on current date.