img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Nemouridae

Zástupcovia čeľade Nemouridaemalé tmavé pošvatky s cerkami s 1. článkom. Krídla držia plocho nad telom, imága vyletujú zväčša na jar (okrem Protonemura sp.). Druhy sú charakteristický primitivnym znakom X krížových žilek Sc, aj rozvetvením M  línie na  päť žiliek. Hlava a hruď sú z pravidla tmavé – hnedé až do čierna, bez jasnej kresby. Zaujímavým znakom, u hmyzu ojedinelým, je prítomnosť nefunkčných larválnych tracheálnych žiabier na prednom okraji prosterna u rodov Protonemura a Amphinemura. Mezotorakálne pleurálne rameno je rozvetvené;  penis a jeho retraktor chýba. Majú vyvinutý nepárny svalový ejakulátor, brušné ganglia sú skrátené – 6 párov. U samco je subgenitálna platnička na 7. alebo 8. sternite, prípadne na oboch. Cerky samíc sú vždy mäkké a nešpecializované. Z tarzálnych článkov je 2. vždy omnoho menší než oba ostatné. Zadoček je vždy svetlo zafarbený, zvyčajne žltohený alebo do červena (Winkler, 1957). Larvy sú krátkeho a zavalitého tela, mierne splošteného. Väčšinou tmavo-hnedo sfarbené. U nás predstavuje čeľaď 28 druhov zo 4 rodov. Veľmi dobre sa determinujú vďaka dobre rozlíšiteľným  genitáliám i sekundárnych znakov.

rod Amphinemura RIS, 1902

rod Protonemura KEMPNY, 1898

rod Nemoura LATREILLE, 1796

rod Nemurella KEMPNY, 1898

 


Refereces:

    WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

    ŽIAK, M. 2016. Nemouridae. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/Accessed on current date.