img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Zapojte sa
Mapovanie:

Vážení návštevníci, aby myšlienku tohto projektu bolo možné naplniť, je potrebná aj vaša spolupráca. Chceli by sme, aby údaje o rozšírení boli pravidelne každoročne aktualizované a dopĺňané. Aby sme mohli prinášať analýzu údajov z celého Slovenska, je potrebné vynaložiť veľké časové ale i fyzické úsilie. Z toho dôvodu si vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu. Zapojiť sa môže každý, kto je schopný druhovej determinácie lariev alebo imág pošvatiek, respektíve vie sprostredkovať údaje o rozšírení plekopterofauny na Slovensku. Ide najmä o najaktuálnejšie údaje, ale i staršie záznamy, ktoré neboli publikované. Osobitne by sme radi apelovali na vedecko-výskumné inštitúcie, ktoré by chceli participovať na tvorbe tohto online atlasu. Budeme radi akémukoľvek údaju, ktorý nám poskytnete. Každý záznam sa počíta! Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

.

Ako posielať údaje

Údaje je potrebné zasielať elektronicky vo formáte Microsoft office exel na adresu matej.ziak@snm.sk. Záznamy o konkrétnom druhu treba vložiť vždy do osobitného zošitu (sheet). V tabuľke treba vyplniť povinné údaje: názov lokality, povodie, GPS súradnice v systéme WGS84, meno zberateľa a určovateľa, štádium (larva, imágo), dátum zberu. Tiež je možné vyplniť doplnkové údaje: ortografický celok, nadmorská výška, podložie, rád toku, pozdĺžna zonácia a veľkosť mikropovodia. Vzor si môžete pozrieť nižšie.

Tabulka

.

Finančná pomoc:

Tvorba online atlasu, ktorý ste navštívili si vyžaduje okrem značného časového vkladu aj výrazné finančné náklady, ktoré sa zatiaľ pohybovali v stovkách eur. Tieto náklady boli zatiaľ hradené len zo súkromných zdrojov autora (Matej Žiak). Ak by ste sa chceli aj finančne podieľať na tvorbe tohto projektu, prípadne viete o možných sponzoroch, budeme vám veľmi vďační. Dopomôžete tak skvalitniť a obohatiť prezentované údaje pre širokú verejnosť. Všetky uverejnené informácie sú voľne prístupné a možno ich ďalej šíriť po dodržaní autorského zákona. Ak sa vám získané informácie zdajú  zaujímavé, užitočné a hodnotné, môžete toto dielo podporiť hodnotou podľa vlastného uváženia. Nižšie nájdete spôsoby možnosti zaslania finančnej podpory. Do správy pre prijímateľa napíšte vaše meno a plecopteraslovaca.eu.

Číslo účtu: 0423542143/0900                                                                                                                                                                                         IBAN: SK9809000000000423542143                                                                                                                                                                                                  BIC/SWIFT: GIBASKBX                                                                                                                                                                                                                                                              Cez PayPal na adresu matej.ziak@gmail.com

 

Hľadáme prekladateľa:

Radi by sme informácie z tejto webstránky ponúkli aj na celosvetovej úrovni. Preto zháňame šikovného prekladateľa predovšetkým anglického jazyka (ale aj iných), ktorý sa vyzná v danej oblasti a bol by ochotný urobiť preklad za symbolickú sumu, prípadne sponzorsky. Na oplátku vieme ponúknuť reklamný priestor našej webstránky. Ak máte záujem alebo viete niekoho odporučiť, kontaktujte nás.

 

Partneri:

 Slovenské národné múzeum v Martine

 martin

Slovenská limnologická spoločnosť

SLS-razitko-farba

 

Katedra ekológie Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Za živé rieky a čistú vodu

Prispievatelia: