img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Fylogenéza

Pošvatky predstavujú najprimitívnejšiu a zároveň sesterskú skupinu Neopterygot. Moderné pošvatky sú odvodené od radu Protorthoptera (charakteristické veľmi hustou žilnatinou krídeľ, päťčlánkovými tarzami a štádiom subimága), ktoré sú známe už z karbonu. Permské pošvatky boli veľmi podobné dnes žijúcim australským predstaviteľom čeľade Eustheniidae a Gripopterygidae. Dnešné čeľade sa objavujú už počas vrcholného triasu a dnešné rody sú známe z baltského jantáru. Na Slovensku v súčasnosti sa vyskytujúci druh L. fusca je známy už z oligocénu. Oddelenie dnešných podradov Plecoptera prebehlo v čase definitívneho rozpadu Pangei na Laurasiu a Gondwanu počas triasu. Odvtedy prebieha ich samostatná evolúcia. V tropických oblastiach ako je Afrika alebo India Antactoperlaria sekundárne vyhynuli. Druhovo najbohatšie sú oblasti Nearctis a východný Palearkt, teda severná Amerika (625 druhov) a Ázia (1527 druhov). Medzi druhmi týchto oblastí je aj veľká podobnosť (Beringský most). Európa je pomerne druhovo chudobná (426 druhov), pretože v pleistocéne tu vyhynuli čeľade Pteronarcidae a Peltoperlidae, podčeľad Megaleuctrinae a množstvo rodov. Najchudobnejšia je tropická Afrika s jediným rodom – Neoperla.

Kladogram fylogenézy pošvatiek (upravené podľa Zwick 2000, Grimaldi a Engel 2005)

Podrad Arctoperlaria, rozšírený v Európe, je zastúpený dvoma systematickými skupinami a siedmimi čeľaďami. Na území Slovenska sa v súčasnosti vyskytuje 97 valídnych druhov. Najbohatšie zastúpené sú čeľade Nemouridae (29 druhov) a Leuctridae (22 druhov). Rozšírenia konkrétnych druhov nájdete v sekcii – Rozšírenie.


References:

GRIMALDI,  D. and ENGEL, M.S. 2005. Evolution of the Insects. Cambridge  University Press: New York.

ZWICK,  P.  2000.  Phylogenetic  system  and  zoogeography  of  the  Plecoptera.  Annual  Review  of Entomology 45: 709-746.

Citing:

ŽIAK, M. (2016). Plecoptera Slovaca.https://www.plecopteraslovaca.eu/zoznam-druhov/Accessed on current date.