img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Perla

rod Perla Geoffroy 1764

Ide o veľké druhy. Väčšinou tmavo sfarbené. Kresba hlavy je tvorená kombináciou hnedej až čiernej farby a rôznych odtieňov žltej a je do značnej miery druhovo špecifická. Pronotum je tmavo rámované s tmavým stredným pruhom, obe postranné polia sú svetlejšie, žltkasté, niekedy s tmavšími drsnatinami, niekedy rovnako sfarbenými. Zvyšok tela je sfarbený prevažne tmavo. U samcov sú výbežky 10. tergitu nerozdvojené a do istej miery druhovo špecifické. Rovnako značne špecifický je tvar otŕneného políčka, ktorý je vytvorený na 9. tergite v miestach, kam priliehajú konce výbežkov 10. tergitu. Penis je s otvorenou bazálnou časťou, na konci je vychlípená guľovitá časť s rôzne vytvoreným vláknitým titillatorom. tvar penisu je úplne špecifický. Samica je bez subgenitálnej plôšky, až tak je zadný okraj 8. sternitu vytiahnutý do 2 malých cípikov. Prípadne sú tieto cípiky nezreteľné a splynuté, takže vzniká akoby nepatrný nábeh na subgenitálnu platničku (Winkler, 1957).

Larvy sú žltohnedé alebo červenohnedé s kontrastnou tmavohnedou až skoro čiernou kresbou na celej vrchnej strane tela. Na mesonote a metanote všetkých druhov je kresba v podobe písmena Y. Kresba na hlave a čiastočne i na posledných abdominálnych tergitoch má identifikačný význam.  Tracheálne žiabre sú za jednotlivými pármi nôh  (s výnimkou P. marginata – aj medzi cerkami). Vývin je viacročný (Krno, 2013).

V rámci slovenského územia bolo zaznamenaných päť z ôsmych európskych druhov. Rod je hojne rozšírený na celom území s výnimkou Podunajskej nížiny . Tri druhy sú striktne viazané k ekoregiónu karpatikum (P. bipunctata, P. grandis a P. pallida). Zástupcovia rodu sa vyznačujú úzkymi ekologickými valenciami.

Autekologické charakteristiky druhov rodu Perla:
Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Perla

Preferencia longitudinálnych zón:

Perla_zonacia_maticovygraf

Preferencia rádu toku:

Rád_boxplot_Perla

Preferencia geologického podložia:

Perla_podlozie_maticovygraf

Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Perla


 References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava. WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Perla. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlidae/perla/Accessed on current date.