img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Chloroperla

rod Chloroperla NEWMAN, 1836

Ide o veľmi malé druhy pošvatiek. Charakteristika rodu je v zásade zhodná s charakteristikou čeľade. U lariev je hlava je pigmentovaná, stredohruď je v prednej časti oblá. Predohruď je ochlpená aj na prednom a zadnom okraji. Okrajové štetiny 10. článku štetov presahujú koniec 11. článku. Tergity bruška bez tmavých pruhov a krúžkov. Len tesne pred výletom ma 1. –  8. tergite hrubý tmavý pás (Winkler, 1957). Telo je žlté. Rod Chloroperla na Slovensku zahŕňa 2, z ekologického pohľadu rozdielne, druhy. Druhy sú slabo rozšírené, nachádzajú sa v ekoregióne karpatikum.

Autekologické charakteristiky druhov rodu Chloroperla:
Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Chloroperla

Preferencia longitudinálnych zón:

Chloroperla_zonacia_maticovygraf

Preferencia rádu toku:

Rádtoku_boxplot_Chloroperla

Preferencia geologického podložia:

Chloroperla_podlozie_maticovygraf

Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Chloroperla


References:

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Chloroperla. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/chloroperlidae/chloroperla/Accessed on current date.