img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Rhabdiopteryx

rod Rhabdiopteryx KLAPÁLEK, 1902

Druhy rodu Rhabdiopteryx môžeme rozdeliť na základe distribúcie do dvoch skupín. Na druhy viazané na karpatikum – Rhabdiopteryx navicula a Rhabdiopteryx neglecta a druhy viazané na panonikum – Rhabdiopteryx acuminata a Rhabdiopteryx hamulata. Na základe výsledkov je zrejmý fakt, že na území Slovenska sa nevyskytujú súčasne v jednom toku viaceré druhy rodu Rhabdiopteryx (Žiak, 2010). Z pohľadu hypsometrického rozšírenia je možné zástupcov rodu Rhabdiopteryx považovať za druhy s úzkou ekologickou valenciou. Preferendum nadmorskej výšky je druhovo špecifické. Druhy preferujú toky 4. a 5. rádu v meta- a hyporitrálových častiach. Všetky druhy sú považované za zraniteľné. Larvy majú bazálne články štetov holé. Vencovité švy na hlave vytvárajú v mieste spojenia ostrý uhol (Krno, 2013).


Autekologické charakteristiky druhov rodu Rhabdiopteryx

 

Preferencia nadmorskej výšky:

 Hypsometricke rozsirenie_Rhabdiopteryx_web

Preferencia longitudinálnych zón:
Rhabdiopteryx_zonacia_maticovygraf
Preferencia rádu toku:

Rád_boxplot_Rhabdiopteryx

Preferencia geologického podložia:

Rhabdiopteryx_podložie_maticovygraf

Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Rhabdiopteryx_web

 


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

ŽIAK, M. 2010. Zaujímavosti zástupcov rodu Rhabdiopteryx (Plecoptera) na Slovensku. Zborník príspevkov. Sympózium Říční dno VII, šlapanice u Brna, 75 -78s.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Rhabdiopteryx. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/rhabdiopteryx/Accessed on current date.