img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Taeniopteryx

rod Taeniopteryx Pictet 1841

Rod Taeniopteryx Pictet 1841 je druhovo málo rozsiahly rod. Z Európy je doposial známych len 9 druhov, z toho na Slovensku máme 3 valídne druhy a jeden záznam už vyhynutého druhu Taeniopteryx araneoides. Tažiskom výskytu je stredné a severné Slovenska a východné Karpaty. Zaujímavá je úplna absencia rodu na rozhraní západných a východných Karpát. Aj napriek tomu, že v oboch orografických útvaroch nachádzame všetky 3 druhy, chýba vzájomné kontinuálne prepojenie týchto celkov.

Zástupcovia dorastajú do 15 mm a sú prevažne tmavo sfarbení. Hlava je pomerne malá, pronotum je smerom dopredu zúžené. Krídla sú bez zretelných priečnych pruhov, Cu1 vysiela iba jednu akcesorickú vetvu. Na bedrách všetkých nôh sú badateľné nepatrné prehĺbené, okrúhle, a zretelne svetlé stopy po koxálnych žiabrach. Cerky samcov sú 2 článkové( prvý clánok je mechúrokovitý, druhý rudimentárni). Samice majú cerky štvor-článkové  alebo 8-9 článkové. U samcov je vyvinuta subgenitálna platnička, dosahujúca koniec tela s ventrálnym príveskom, ktorý je umiestnený v strede platničky (nie ako u rodu Brachyptera na jeho báze). Supraanálny lobus zakončený štítkom obličkového tvaru. Subanálna chlopne sú zpravidla dobre viditeľné so špicatým zahnutým  výbežkom. Na determináciu sú vhodnejšie sekundárne znaky ako genitálie (Winkler, 1957).

Larvy majú pri pohľade zhora vretenovitý tvar, pretože sú z oboch strán rovnomerne zúžené. Pre rod sú charakteristické trojčlánkové zaťahovacie žiabre na nohách (koxálne žiabre). Determinovať sa dajú dobre podľa počtu tvaru tŕńov na abdominálnym tergitoch a podľa hrotových výbežkov thorakálnych tergitov (Krno, 2013).


Autekologické charakteristiky druhov rodu Taeniopteryx

 

Preferencia nadmorskej výšky:

 Hypsometricke rozsirenie_Taeniopteryx_web

Preferencia longitudinálnych zón:
Taeniopteryx_zonacia_maticovygrafPreferencia rádu toku:

Rád_boxplot_Taenipteryx_web

Preferencia geologického podložia:

Taeniopteryx_podložie_maticovygraf

Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Taenipteryx


Refereces:

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.
KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Taeniopteryx. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/taeniopteryx/Accessed on current date.