img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Perlodes

rod Perlodes BANKS, 1903

Celkovo sú z Európy známe 4 druhy. Na našom území tento rod zastupujú 3 druhy. Perlodes jurassicus, Aubert 1946 na Slovensku absentuje.

Ide o veľké formy pošvatiek, po zástupcov rodu Perla sú to najväčšie druhy u nás. Prevláda u nich hnedé, tmavohnedé až čierne sfarbenie. Hlava a pronotum majú výrazné kombinácie škvŕn, ktoré majú podobu žltého kríža. Podieľajú sa na tom klypeálna škvrna  pred M-líniou, interocellárna, priečna tylová páska a mediálna páska na pronote (P. dispar túto kresbu nemá). Sfarbenie je u tohto rodu jedným zo systematických znakov. Krídla majú v apikálnej oblasti väčší počet priečnych žiliek, takźe vzniká sieťovina niekedy jednoduchá, niekedy bohatá i s viacerými okami nad sebou (P. intricata). Samice našich druhov sú plnokrídle, u samcov je sklon k brachypterii alebo mikropterii (P. dispar). Samčie genitálie neposkytujú prakticky žiadne determinačné znaky. Z vnútra sú patrné len subanálne chlopne, ktoré sú blanité a belavo sfarbené na konci tupo zagulatené alebo zúžené. Laterálne sú opatrené úzkou, hnedou, chitinovou lištou, neposkytujú však žiaden špecifický znak. U samcov je vytvorená veľká a široká subgenitálna platnička. Jej šírka sa rovná 2/3 až 3/4 sternitu. Zadný okraj je spravidla uprostred mierne nadvihnutý (Winkler, 1957).

Larvy sa veľkosťou a tvarom tela podobajú na zástupcov čeľade Perlidae. Odlišujú sa od nich nedostatkom tracheálnych žiabier po stranách hrudi. Hlava, pronotum i vrchná strana zadočka sú s výraznou kresbou. Význam na determináciou má i kresba mesonota a metanota medzi bázami krídelných pošiev. Základným znakom lariev rodu Perlodes sú štíhle maxilly, ich lacínia sa sdistálne zužujú.. 1. – 4. brušný článok je rozdelený na tergit a sternit (Winkler, 1957, Krno, 2013).


Autekologické charakteristiky druhov rodu Perlodes:
Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Perlodes_web

Preferencia longitudinálnych zón:

Perlodes_zonacia_maticovygraf_web

Preferencia rádu toku:

Radtoku_boxplot_Perlodes_web

Preferencia geologického podložia:

Perlodes_podlozie_maticovygraf_web

Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Perlodes_web


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Perlodes. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/perlodes/Accessed on current date.