img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Capnia

rod Capnia PICTET, 1841

Druhy rodu Capnia sú malé tmavé pošvatky. Na prednom krídle majú niekoľko priečnych žiliek medzi Sc a predným okrajom. Cerky sú mnohočlenné, dlhé ako polovica zadočku. U samcov sú modifikovaný jeden alebo dva abdominálne tergity, supraanálny lobus je špecifického tvaru a dobre vyvinutý. 9. sternit je so subgenitálnou plôškou. Samice majú rôzne tvarovaný 8. abdominálny sternit, ale bez skutočnej subgenitálnej platničky. Bežná je redukcia krídel (Winkler, 1957).

Larvy sú vzhľadom podobné larvám rodu Leuctra. Navzájom sa líšia rozdelením 1. – 9. abdominálneho segmenta. Labiálne palpy sú veľmi krátke, ledva dosahujú koniec gloss. Dospelé samčie larvy majú vytvorený typický 10. segment, ktorý obsahuje supraanálny lobus a navonok opakuje jeho tvar. Subanálne chlopne sú krátke (Krno, 2013).

Celkovo sa v Európe nachádza z rodu Capnia 5 druhov, z toho na Slovensku boli zistené 2, pričom Capnia nigra sa považuje za vyhynutý druh na našom území. Distribúcia druhov je veľmi heterogénna. Zatiaľ čo druh C. nigra patril výslovne do ekoregiónu panonikum a druh C. vidua je viazaný na karpatikum. Navyše tieto druhy sa spoločne nevyskytovali v jednom povodí. Z distribúcie vyplývajú aj rozdielne ekologické nároky jednotlivých druhov.

Autekologické charakteristiky druhov rodu Capnia:

 

Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Capnia_plecopteraslovaca2

Preferencia longitudinálnych zón:

Capnia_zonacia_maticovygraf_plecopteraslovaca

 

 

 

Preferencia rádu toku:

Radtoku_boxplot_Capnia_plecopteraslovaca

 

 

 

 

Preferencia geologického podložia:

Capnia_podlozie_maticovygraf_plecopteraslovaca

 

 

 

Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Capnia_plecopteraslovaca


 

Refereces:

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.
KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Capnia. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/capniidae/capnia/Accessed on current date.