img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Dinocras

rod Dinocras KLAPALEK, 1907

U zástupcov rodu prevláda tmavé červenohnedé až čierne sfarbenie. Kresby na hlave sú žlté. Klypeus je tmavý, stredné časti hlavy pomarančové. Po stranách predného ocella sú 2 tmavé trojuholníkové škvrny, ktoré sú spojené tenkým priečnym pásom. Tyl je tmavý s neurčitými škvrnami. Hlava je výrazne široká, širšia než predný okraj pronota. Pronotum je taktiež tmavé so svetlejšou mediálnou líniou. U samcov sú výbežky 10. tergitu ku koncu zúžené a tupo zaokrúhlené. Samica má subgenitálnu platničku na 8. sternite. Základným rozlišovacím znakom do druhov rodu Perla je stavba submenta. Jeho bočné dopredu smerujúce výbežky sú od základnej časti oddelené švom. U ostatných druhov z čeľade je submentum celistvé (Winkler,1957).

Zo Slovenska sú známe dva druhy. Jeden, bohato rozšírený Dinocras cephalotes a druhý, rozšírený len vzácne Dinocras megacephala.


Autekologické charakteristiky druhov rodu Dinocras:
Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Dinocras_web

Preferencia longitudinálnych zón:

Dinocras_zonacia_maticovygraf

Preferencia rádu toku:

Radtoku_boxplot_Dinocras_web

Preferencia geologického podložia:

Dinocras_podlozie_maticovygraf

 

Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Dinocras_web


Refereces:

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Dinocras. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlidae/dinocras/Accessed on current date.