img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Leuctra

rod Leuctra STEPHENS, 1836

U nás je rod Leuctra najpočetnejšie zastúpený a zahŕňa v sebe 22 druhov. Ide o malé až veľmi malé formy pošvatiek, ktoré nepresahujú dĺžku 10 mm. Sú štíhle a tmavohnedé až čierne sfarbené. Krídla sú bez sústavy žiliek v podobe X v oblasti anastomosy, v pokoji sú zvinuté nad zadočkom, pripomína to polovičnú rúrku. 1. a 3. tarzálne články sú dlhšie ako 2. Samce nemajú 9. abdominálny sternit premenený na subgenitálnu platničku, ale nesú takmer vždy vreckovitý ventrálny výbežok. Supraanálny lobus je málo vyvinutý, má podobu blanitého vrecka, ktoré je buď prisadnuté alebo stopkovito pripojené k 10. sternitu. Subanálne chlopne sú značne premenené. V bazálnej časti vysielajú dlhý zašpicatený a šablovito prehnutý výbežok dozadu a hore. Medzi týmito výbežkami leží dvojica morfologicky rovnako tvarovaných, ale ešte dlhších titillatorov. Tento súbor tvorí funkčný penis. Veľmi dôležitou časťou pre identifikáciu sú chitínové výrastky na niektorých z 5 posledných abdominálnych tergitov samcov. Iba samce skupiny inermis tieto výrastky nemajú. Ich počet, tvar a poloha sú prísne druhovo špecifické. Na 9. abdominálnom tergite sú 2 silnejšie pigmentované plôšky, ktoré niekedy môžu splývať. Samice majú na 8. sternite vytvorenú subgenitálnu plôšku. Na zadnom konci vybieha do 2 lalokov alebo je aspoň rozdelená zárezom. Pri mnohých druhoch je tvar plôšky špecifický. Subgenitálna plôška je spojená vagínou so spermathekou, ktorá je umiestnená v 7.  segmente. Je guľovitého alebo vajcovitého tvaru, rôsolovitej, ale pevnej konzistencie. Obsahuje chitínové výstuže, ktoré sú často špecifického tvaru (Winkler, 1957). Larvy sú štíhle, vajcovité a ohybné. Prvé 4 abdominálne články sú rozdelené na tergit a sternit. Krídelné pošvy sú úplne alebo takmer rovnobežné. Subanálne chlopne sú dlhšie ako širšie. Mentum je veľké. Brušné články sú rovnako dlhé v proximálnej i distálnej časti. Bazálne články štetov sú dlhé (Krno, 2013).


Autekologické charakteristiky druhov rodu Leuctra:
Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Leuctra1_webHypsometria_boxplot_Leuctra2_web

 

 

Preferencia longitudinálnych zón:

Leuctra_zonacia_maticovygraf_web

 

 

 

Preferencia rádu toku:

Rád_boxplot_Leuctra1_webRád_boxplot_Leuctra2_web

 

 

Preferencia geologického podložia:

Leuctra_podlozia_maticovygraf_web

 

 

Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Leuctra1webVelkostpovodia_boxplot_Leuctra2_web


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Leuctra. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/leuctridae/leuctra/Accessed on current date.