img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Rozšírenie
Zoznam slovenských druhov
List of slovak species

 

čeľaď Taeniopterygidae

rod Brachyptera NEWPORT, 1849

rod Taeniopteryx KLAPÁLEK, 1905

rod Rhabdiopteryx KLAPÁLEK, 1902

čeľaď Nemouridae

rod Amphinemura RIS, 1902

rod Protonemura KEMPNY, 1898

rod Nemoura LATREILLE, 1796

rod Nemurella KEMPNY, 1898

čeľaď Capniidae
rod Capnia PICTET, 1841

rod Capnopsis MORTON, 1896

rod Zwicknia MURÁNYI, GAMBOA & ORCI, 2014

čeľaď Leuctridae

rod Leuctra STEPHENS, 1836

čeľaď Perlodidae

rod Arcynopteryx KLAPÁLEK, 1904

rod Diura BILLBERG, 1820

rod Perlodes BANKS, 1903

rod Isogenus NEWMAN, 1833

rod Isoperla BANKS, 1906

 čeľaď Perlidae

rod Agnetina KLAPÁLEK, 1907

rod Marathamea CLAASSEN, 1940

rod Dinocras KLAPÁLEK, 1907

rod Perla GEOFFROY, 1762

čeľaď Chloroperlidae

rod Chloroperla NEWMAN, 1836

rod Siphonoperla ZWICK, 1967

rod Xantoperla ZWICK, 1967

rod Isoptena ENDERLEIN, 1909

 

 

Citovanie:

ŽIAK, M. (2016). Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu aktuálny dátum nájdenia údajov.

Citing:

ŽIAK, M. (2016). Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu Accessed on current date.