img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Nemurella pictetii KLAPÁLEK, 1900

Rozšírenie na Slovensku:

Druh Nemurella pictetii sa takmer dominantne vyskytuje vo všetkých povodiach. Hojný je predovšetkým tam, kde je vylúćená konkurencia iných pošvatiek. Ide predovšetkým o horský druh, ktorý sa nachádza aj v kolínnom, podhorskom či alpínskom pásme. Vyskytuje sa takmer vo všetkých zónach toku, ale najfrekventovanejšie v ritrále a vo vysokohorských plesách. Preferuje toky rádov 1 – 3. Najviac lokalít, kde bol zaznamenaný druh N. pictetti, ležalo na kryštalinickom podloží, ale vyskytoval sa aj na ostatných podložiach. Jeho prítomnosť je úzko viazaná na malé toky.

Imága sú sfarbené tmavo alebo svetlo hnedo, hlava býva tmavšia ako pronotum. Majú štíhle a dlhé nohy vždy svetlejšie než telo. Subgenitálna platnička samcov je vzadu s dlhým, zaškrteným výbežkom. Veľkosť a rozpätie je mimoriadne premenlivá (samce: 5-7 mm a 14-17mm, samice: 6-10 mm a 18-25 mm). Všeobecne sa dá povedať, že exempláre s vyšších polôh sú menšie než z nížin. Imága lietajú od marca do septembra (Winkler, 1957). Štety lariev sú dlhšie ako celé telo, aj nohy a tykadlá sú výrazne dlhé. Celé telo je pokryté dlhými šabľovitými štetinami. Dlhé ochlpenie štetov, samčie paraprokty sú neobyčajne pretiahnuté (Krno, 2013).


Autekologické charakteristiky druhu Nemurella pictetii

 

Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Nemurella_web

 

Preferencia longitudinálnych zón:

Nemurella_zonacia_maticovygraf

 

Preferencia rádu toku:

Rád_boxplot_Nemurella_web

Preferencia geologického podložia:

Nemurella_podlozie_maticovygraf

Preferencia veľkosti povodia:

Boxplot_velkost povodia_Nemurella


Refereces:

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.
KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Nemurella pictetii. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/nemurella/nemurella-pictetii-klapalek-1900/Accessed on current date.