img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Brachyptera

rod Brachyptera NEWPORT, 1848

Na Slovensku i v celej strednej Európe sa v súčasnosti vyskytuje 5 druhov rodu Brachyptera. V minulosti bol z nášho územia aj známy nález nížinného druhu Brachyptera trifasciata (Pictet, 1832) (Mocsáry,1899; Pazsicki, 1914). Momentálne je však považovaný za vymiznutý druh, ktorý nebol zaznamenaný na našom území viac ako 100 rokov, situácia v Európe je podobná.

Larvy rodu Brachyptera majú veľké odstávajúce krídlové pošvy. Prioritným determinačným znakom je tvar 9. sternitu a u samcov tvar subanálnej chlopne. Pre larvy je typické zvynutie do klbka pri fixácii (Krno, 2013).

Imága sú vo veľkosti 7-15 mm s rozpetím 30 mm. Sfarbenie je gaštanovo alebo až červeno hnedé. Na zložených krídlach často nápadný tigrovaný vzor. Hlava a pronotum je s jasnou kresbou. U samíc je špecifický tvar postgenitálnej platničky (Winkler, 1957).

Larvy rodu Brachyptera sa vyskytujú predovšetkým v pstruhovom alebo lipňovom pásme (epiritrál, metaritrál) maximálne z malým organickým znečitením. Menej v stredných a dolných prirodzene alebo sekundárne organicky zaťažených úsekoch toku (hyporitrál, epi- a metapotamál). Larvy vyhľadávajú hrubý štrk, kamene a balvany, kde sa živia rastlinnou potravou a zoškrabávaním biofilmu.


 

Autekologické charakteristiky druhov rodu Brachyptera

 

Preferencia nadmorskej výšky:

Brachyptera_boxplot_Hypsometria

 

 

 Preferencia longitudinálnych zón:

Brachyptera_zonacia_maticovygraf

Preferencia rádu toku:

Brachyptera_boxplot_Rád

Preferencia geologického podložia:
Brachyptera_podložie_maticovygraf

 

Preferencia veľkosti povodia:

Brachyptera_boxplot_velkostpovodia


Refereces:

MOCSÁRY, S. 1899. Ordo: Pseudoneuroptera. Fauna Regni Hungariae, Budapest, 3:  26-27.

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

PAZSICKI, J. 1914. Adatok Trencsén vármegye recészárnyú rovarainak faunájához. Ordo: Pseudoneuroptera. A Trencsénvármegyei Múzeum-egyesület értesítöje, p. 76-83, Trenčín.

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Brachyptera. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/taeniopterygidae/brachyptera/Accessed on current date.