img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Protonemura

rod Protonemura KEMPNY, 1898

 Na Slovensku jestvuje 11 zástupcov z rodu Protonemura. Znakom našich druhov sú prstovité tracheálne žiabre, ktoré sa nachádzajú na prednom okraji prosterna v počte 6. Subanálna chlopňa samcov je s rôzne dlhými ihličkami alebo hrotmi. Významným orgánom je párovitý stredný lalok ležiaci nad subanálnymi chlopňami, s ktorými tesne súvisí. Býva vybavený silne chitinizovaným podporným skleritom. Subanálny lobus (funkčný penis) je u väčšiny druhov štíhly, na spodnej strane má niekoľko drobných zúbkov. Subgenitálna platnička je vzadu pretiahnutá v mierne až značne dlhý výbežok, ventrálny prívesok je dobre vyvinutý a niekedy nápadne  objemný. U samíc je  na 8. sternite vyvinutá rôzne dlhá subgenitálna platnička, ktorá viac alebo menej zakrýva genitálny otvor a postranné vaginálne chlopne (Winkler, 1957).

Larvy sú „nemourového“ typu s typickým jedným párom tracheálnymi  žiabrami na prosterne. Na rôznom počte abdominálnych tergitov sú vyvinuté dvojice dlhších a silnejších štetinových chlpov (Krno, 2013).

Vyskytujú sa v studenších, tečúcich vodách, vysokohorských plesách a prameňoch. Typická je užšia ekologická valencia na vybrané faktory ovplyvňujúce ich distribúciu. Pre všetky druhy je charakteristický výskyt vo vyšších nadmorských výškach oproti priemeru z fauny pošvatiek Slovenska. Všetky druhy preferujú výskyt v malých tokoch. Až 5 z 11 zástupcov sú striktne viazané druhy na ekoregión karpatikum.


Autekologické charakteristiky druhov rodu Protonemura:
Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Protonemura1_web Hypsometria_boxplot_Protonemura2_web

 

Preferencia longitudinálnych zón:
Protonemura_zonacia_maticovygrafPreferencia rádu toku:

Radtoku_boxplot_Protonemura1_web Radtoku_boxplot_Protonemura2_web

 

Preferencia geologického podložia:

Protonemura_podlozie_maticovygraf

Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Protonemura1_web

Velkostpovodia_boxplot_Protonemura2_web


Refereces:

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.
KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Protonemura. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/nemouridae/protonemura/Accessed on current date.