img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Siphonoperla

rod Siphonoperla Zwick, 1967

V rámci slovenského územia boli popísané 4 druhy rody Siphonoperla. Ide o pomerne bohato rozšírené druhy s výnimkou Siphonoperla torrentium transsylvanica. Larvy majú zložené oči aj očká sú veľké, epikraniálny ypsilonovitý šev s krátkou základňou nepresahuje 15 % dĺžky tohto švu. Predohruď je oválna a ochlpená po celom obvode, je viac ako 1,5 x širšia ako dlhá. 10. tergit je s viac ako  6 dlhými štetinkami. Stredohruď je širšia ako dlhá (Krno, 2013).

Autekologické charakteristiky druhov rodu Siphonoperla:
Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Siphonoperla

Preferencia longitudinálnych zón:

Siphonoperla_zonacia_maticovygraf

Preferencia rádu toku:

Hypsometria_rádtoku_Siphonoperla

Preferencia geologického podložia:

Siphonoperla_podlozie_maticovygraf

Preferencia veľkosti povodia:

Hypsometria_velkostpovodia_Siphonoperla


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Siphonoperla. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/chloroperlidae/siphonoperla/Accessed on current date.