img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Arcynopteryx

rod Arcynopteryx KLAPÁLEK, 1904

Dospelé jedince rodu Arcynopteryx sú tmavé až skoro čierne pošvatky. Na hlave a pronote majú svetlé žlté škvrny. Škvrna pred M – líniou je málo zretelná. Dĺžka krídel je premenlivá. U vačšine európskych populácii sú samce mikropterné a samice plnokrídle. V našich podmienkach sú často aj samice mikropterné. Genitálne ústroje sú charakteristické pre obe pohlavia (Winkler, 1957).

Larva má široké lacinium na maxillách, galea je kratšia ako 3 základné hmatadiel. U samčích lariev vybieha 10. tergit do rožku, ktorý je namierený hore a dozadu. Abdominálne články 1. – 3. sú rozdelené  na tergity a sternity. Larvy sú svetlé až tmavo hnedé. M – línia a škvrny sú na hlave žlté. U Krátkokrídlych foriem sú krídelné pošvy atrofované (Krno, 2013).

U nás je známy len jeden druh Arcynopteryx dichroa.


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Arcynopteryx. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/arcynopteryx/Accessed on current date.