img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Isoperla difformis (KLAPÁLEK, 1909)

Rozšírenie na Slovensku:

 

U nás je Isoperla difformis druh s nízkou frekvenciou výskytu, obsadzujúci povodia Moravy, Dunaja, dolného Váhu, Hrona, Slanej a Laborca. Je to pahorkatinný druh s úzkou valenciou rozšírenia podľa hypsometrických kategórií. Ide o typický meta- a hyporitrálový druh malých flyšových a karbonátových tokov. Zaznamenaný bol v tokoch s celou škálou rádov, ale ťažisko výskytu bolo v tokoch 3. až 6. rádu.

Druh, ktorý sa nápadne líši od všetkých ostatných našich príslušníkov rodu a to najmä u samcov. Samce sú konštantne mikropterné, predné krídla sú asi len 2 mm dlhé. Celé telo okrem hlavy a pronota je jednotne zafarbené do olejovo hneda až hnedočierna. Na hlave sú partie medzi M-líniou a temenným švom sfarbené podobne ako celé telo, klypeus a tyl sú sfarbené žltohnedo ako i stredné časti pronota. Základný článok tykadiel je čiernohnedý, ďalšie 3-4 články bledé, ostatné sú opäť tmavé. Ductus ejaculatorius je bez ozubeného titillatora, kutikula je však silne bradavičnatá a len uprostred sú hladké malé kvapkovité políčka. Ventrálny prívesok je krátky a široký. Samica je určiteľná jednak podľa celkového hnedého sfarbenia a jednak podľa nápadnej veľkej subgenitálnej plôšky, ktorá dosahuje takmer na koniec 9. sternitu a vzadu je zaokrúhlene useknutá. Samce majú veľkosť  6 – 8 mm, samice  9 -12 mm s rozpätím 20 -24 mm. Imága lietajú od marca do apríla (Winkler, 1957).

Larva je dobre poznateľná podľa kresby na hlave, ktorá nepresahuje vpredu M-líniu, interocellárna škvrna je veľká a široko prisadnutá na temenný šev. Kresba je zhruba súmerná podľa priečnej osi, ktorá spája bázu tykadiel. Základné sfarbenie je šedozelené, škvrny žlté. Lacínium je nápadne klenuté (Krno, 2013). Dosahuje dĺžku 8 -16 mm.


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Isoperla difformis. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/isoperla/isoperla-difformis-klapalek-1909/Accessed on current date.