img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Isoperla sudetica (KOLENATI, 1859)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Štvrtým najrozšírenejším druhom z celej plekopterofauny Slovenska je I. sudetica. Je hojne zastúpený v každom povodí, akurát subdominantne len v povodí Dunaja a Laborca. Ide o horský druh vystupujúci až do nadmorskej výšky 2057 m n. m. Osídľuje ritrálové (epi- a meta-) a krenálové úseky 1. až 3. rádu toku. Je to druh vyslovene malých tokov rozšírený na všetkých podložiach.

Základné sfarbenie imág je svetlé a žlté. Podkovovitá škvrna spájajúca ocelly je veľmi nezreteľná. Titillator samca má buď podobu zaokrúhleného trojuholníka alebo je špička vtiahnutá. Samce majú veľkosť 11 – 12,5 mm a rozpätie 24 – 25 mm a samice 12 – 14, 5mm a rozpätie 25 -29 mm. Lietajú od júla do septembra (Winkler, 1957).

Hlava lariev je olivovohnedá, slabé prejasnenie je len v tyle, niekedy veľmi malá svetlejšia škvrna medzi ocellami (Krno, 2013). Tergity bruška sú tmavohnedo zafarbené.


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Isoperla sudetica. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/isoperla/isoperla-sudetica-kolenati-1859/Accessed on current date.


Isoeperla sudetica larva