img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Chloroperla kisi ZWICK, 1967

Rozšírenie na Slovensku:

Druh Chloroperla kisi bol zaznamenaný dominantne v povodí Popradu a Dunajca a recentne v povodí horného Váhu. Môžeme ho považovať za čisto tatranský druh,ktorá sa okrem Vysokých Tatier nenachádza nikde inde. Z hypsometrického aspektu Ch. kisi zaraďujeme k čisto supramontánným druhom. Vyskytuje sa predovšetkým v epiritrálových horských potokoch a výtokoch vysokohorských jazier, v prameniskách a v tatranských plesách. Dominantne sa vyskytuje na kryštalinickom podloží. Preferuje toky 1.- 3. rádu.  Druh inklinujú k preferencii malých tokov. Je to letný druh.

Larválne okrajové štetiny 10. článku štetov dosahujú až do 2/3 12. článku. Predohruď má krátke ochlpenie. Krídlové pošvy sú riedko ochlpené (Krno, 2013).


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Chloroperla kisi. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/chloroperlidae/chloroperla/chloroperla-kisi-zwick-1967/Accessed on current date.