img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Perlodes intricatus (PICTET, 1841)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Dobre rozšíreným druhom ekoregiónu karpatikum je Perlodes intricatus. Známy je zo všetkých povodí okrem Dunaja, ale dominantne sa vyskytuje len v povodí horného a dolného Váhu, Nitry, Popradu a Dunajca, Hrona, Oravy, Hornádu a Hnilca a Tisy. Ide o horský druh, ktorý ojedinele bol nachádzaný až v alpínskom stupni. Je to druh epi- a metaritrálu s určitou mierou výskytu aj v krenáli. Preferuje toky 2. – 4. rádumalou rozlohou povodia. Vyskytuje sa takmer rovnomerne na všetkých typoch podloží, okrem neovulkanitov, kde bol zaznamenaný najnižší počet údajov o jeho distribúcii.

Ide o väčši a róbusnejší druh rodu. Predovšetkým hlava je zreteľne širšia ako pronotum s vypuknutými spánkami za ocami. M-línia je hlboká, jej stredná časť uzatvára zhruba lichobežníkovú plochu, ktorá je z väčšej časti vyplnená veľkou žltou škvrnou. Prevláda tmavohnedé sfarbenie. Krídla sú spravidla ľahko dymové. Významným znakom druhu je bohato vyvinutá sieťovina na apikálnej časti predného krídla, kde oká stoja v 2-3 radách nad sebou. Vrchol krídla je viac zaguľatený  ako u P. microcephala, tvarom pripomína koniec príborového noža. Subgenitálna platnička samice je výrazne široká. Samci majú veľkosť 15 -21 mm a rozpätie 28 – 39 mm, samice sú veľké 22 – 24 mm s rozpätím 40 – 48 mm. Lietajú do mája do augusta (Winkler, 1957).

U lariev je tiež značne veľká hlava, takmer 2x dlhšia a zreteľne širšia ako pronotum. M-línia je hlboká, jej stredná časť lichobežníkovitá. čelo pred M-líniou na hornej strane hlavy má charakteristický  nepravidelný tmavý pás (Krno, 2013). Klypeus je spravidla žlto sfarbený. Základné sfarbenie je bledé s olivovo zelenou kresbou, tergity bruška sú rovnomerne olivovo zelené, so 6 malými svetlými škvrnami v rade u vyvinutých lariev (Winkler, 1957).


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Perlodes intricatus. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/perlodes/perlodes-intricatus-pictet-1841/Accessed on current date.