img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Perlodes microcephalus (PICTET, 1833)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Mohutne rozšíreným druhom známym zo všetkých slovenských povodí je Perlodes microcephalus. Ide predovšetkým o submontánny druh meta- a hyporitrálu malých až stredne veľkých tokov 4. až 6.rádu. Podobne ako u P. intricatus je rovnomerne rozdistribuovaný v rámci všetkých typov podloží, okrem neovulkanitov, kde bol zaznamenaný najnižší počet údajov o jeho distribúcii.

Celkové sfarbenie imág je tmavé, škvrny sú jasne žlté. M-línia je v strede široko polkruhovito otvorená, vredu je doprevádzaná pomerne malou žltou klypeálnou škvrnou. Predné krídla sú spravidla s jednoduchým sieťovaním v apikálnej časti. Oká sú len v jednom rade, len ojedinele sú v 2 oká nad sebou. Samice sú plnokrídle. samci buď plnokrídlí alebo brachypterní. Subgenitálna platnička samice je veľká, tvar je silne variabilný. Hlava je pomerne malá, jej šírka bez očí je asi ako šírka predného okraja pronota. Tmavé tylové drsnatiny sú usporiadané vo viac menej pravidelných pozdĺžnych radoch. Samce dorastajú do veľkosti 16 – 21 mm a majú rozpätie 33 – 37 mm, samice do dĺžky 20 – 25 mm s rozpätím 35 – 46 mm. Imága lietajú od apríla do mája (Winkler, 1957).

Samčie larvy majú veľkosť 18 – 21 mm, samićie 25 – 28 mm. Telo majú tmavé . Okraje bruška sú s dlhými kyjovito rozšírenými štetinkami. Pred M – líniou a medzi očami sú veľké svetlé polia (Krno, 2013).


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Perlodes microcephalus. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/perlodes/perlodes-microcephalus-pictet-1833/Accessed on current date.


Perlodes microcephalus 2