img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Chloroperla tripunctata (SCOPOLI, 1763)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Väčší druh z čeľade. Hlava imág okrem čierneho lemu ocellov  je žltá. Pronotum je s tmavými okrajmi a čiernou líniou v mediáne. Tmavý pruh je iba na 2. – 7. abdominálnom tergite (na 8. je iba malá škvrna). Cerky a tykadlá sú žlté, ku koncu tmavšie. Samčí kopulačný orgán je zložito laločnatý s titillatorom v podobe  páru od seba odvrátených háčikov. Na ich koniec nasadá čiapočkovitá šupina s jemne ozubenou špičkou. Podľa tohto sa dá jednoznačne identifikovať. Výbežok supraanálneho lobusu sú priame v sklone  60° dopredu a zakončené tupým hrotom. Samce dorastajú do veľkosti 7 -8 mm s rozpätím 15 -16 mm samice 8 -10 mm s rozpätím 17 – 20 mm. Vylietavajú od apríla do septembra (Winkler, 1957).

Pre larvy sú príznačné skupiny dlhých štetín v rohoch pronota a strany medzi nimi sú takmer holé.  Klypeus je svetlejší než časť hlavy za M-líniou. Dĺžka lariev je 8-9,5 mm. Okrajové štetiny 10. článku štetov dosahujú menej ako do 1/2 12. článku. Predohruď dlhšie ochlpená. Krídlové pošvy sú tiež ochlpené (Krno, 2013).

Ch. tripunctata je podhorský, a v menšej miere pahorkatinný, druh, vyskytuje predovšetkým v hyporitráli a o čosi menej v metaritráli.  Uprednostňuje toky na  flyšovom podloží. Preferuje malé a stredne veľké  toky 4. – 6. rádu.


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava. WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Chloroperla tripunctata. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/chloroperlidae/chloroperla/chloroperla-kisi-zwick-1967/Accessed on current date.

 


 

samica, Ľubochňa, 10. 7. 2013