img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Perlodes dispar (RAMBUR, 1842)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Najchudobnejšie zastúpený zástupca rodu Perlodes na Slovensku je ohrozený druh Perlodes dispar . Roztrúsene sa vyskytuje v rámci celého územia s výnimkou západného Slovenska. Dominantne osídľuje povodia Hronu, Ipľa, Tople a Laborca. Menej sa vyskytuje v povodiach Dunaja, horného Váhu, Nitry, Popradu a Dunajca, Slanej, Hornádu a Hnilca. V zvyšných povodiach zachytený nebol. Zaznamenaný bol od nížin po spodnú hranicu horského stupňa. Obľubuje však predovšetkým kolínny stupeň. Uprednostňuje predovšetkým hyporitrálové a potamálové úseky. Zaujímavosťou je, že v značnej miere bol zachytený aj v epiritrálových častiach tokov. Z metaritrálu údaje úplne chýbajú. Vyskytuje sa predovšetkým v tokoch so stredne veľkou rozlohou povodia so 4. – 7. rádom toku. Väčšina lokalít s jeho výskytom bola na flyšovom podloží.

Je to menší druh tmavo sfarbený. Hlava je tmavá, klypeus pred M-líniou  je bez Svetlej škvrny. Samci sú konštantne mirkopterný. Samce dorastajú do veľkosti 15 – 20 mm a samice 15 – 20 mm s rozpätím 27 – 37 mm. Lietajú od marca do mája (Winkler, 1957).

Larva je sivohnedá až čierna. Hlava je širšia ako pronotum. Samčie larvy sú s redukovanými krídelnými pošvami. Okraje tergitov bruška sú s dlhými kyjovoti rozšírenými štetinami. Pred M-líniou sú tmavé výbežky a medzi očami malé svetlé polia (Krno, 2013). Dĺžka samčích lariev je 14 – 18 mm, samičích 18 – 26 mm.


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Perlodes dispar. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/perlodes/perlodes-dispar-rambur-1842/Accessed on current date.