img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Siphonoperla neglecta (ROSTOCK, 1881)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Sfarbenie imág je žlté. Interocellárny priestor je tmavý, pronotum má čiernu mediálnu líniu. 2. – 8. tergit je so širokým hnedým pruhom v mediáne. Tykadla a cerky na báze sú žlté, na koncoch hnedé. Samčí kopulačný orgán je nápadný trojholníkovitou, silne chitinisonisovanou a ozubenou plôškou s dvoma podobnými, ale menšími postrannými plôškami. Titillatory sú v podobe hranatých vlákien, ktorých volné konce sú o niečo dlhšie než kopulačný orgán. Výbežok supraanálneho lobusu je silno sklonený vpredu a na konci schúlený dole. Samci dorastajú do veľkosti 6 – 7 mm s rozpätím 13 -15 mm, samice 7 – 9 mm s rozpätím 16 – 19 mm. Doba imág je od apríla do augusta (Winkler, 1957).

Larvy majú krátke okrajové štetiny na proximálnych článkoch štetov sú zriedkavé. Najdlhšie štetiny nápadne presahujú dĺžku nasledujúceho článku (Krno, 2013).

Ide o najbežnejší druh z radu. Údaje o dominantnom výskyte sú známe zo všetkých povodí. Vyhýba sa len nížinným lokalitám. S. neglecta je podhorský až horský druh s ojedinelým výskytom až v subalpínskom pásme. Ide o ritrálovy a krenálový druh vyskytujúci sa rovnomerne na všetkých typoch podložia . Preferuje malé toky 1. -4. rádu.


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Siphonoperla neglecta. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/chloroperlidae/siphonoperla/siphonoperla-neglecta-rostock-1881/Accessed on current date.


Siphonoperla neglecta 1