img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Isoperla rivulorum (PICTET, 1841)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Málo rozšíreným a zraniteľným druhom je I. rivulorum známy len z povodia horného Váhu, a to z Malej Fatry a Vysokých Tatier. Zaznamenaný bol vo vyšších podhorských až horských oblastiach len v metaritrálových úsekoch. Lokality predstavujú malé toky 3. a 4. rádu na geologických podložiach kryštalinikum a karbonáty.

Základná farba hlavy dospelých jedincov je hnedkastá. Tmavá škvrna spojujúca ocelly je neurčito ohraničená. Klypeus, interocellárna škvrna a postranné časti tyla sú svetlejšie. Ostatok tela je prevažne tmavý. Titillator samca je zhruba trojuholníkový. Samčia subgenitálna platnička je veľmi variabilná. Samce dorastajú do veľkosti 10 – 13 mm  s rozpätím 20 – 25 mm, samice  11 – 15 mm a 21 – 29  mm. Imága lietajú  od mája do septembra (Winkler, 1957).

Tmavá škvrna na hlave lariev sa dotýka všade temenného švu okrem zadných ocell. Tylová časť hlavy okrem 2 postranných škvŕn je tmavá. Lacínia má  6 – 8 silných zubov. Majú dlhé ochlpenie mediálnych článkov štetov (Krno, 2013).


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Isoperla rivulorum. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/isoperla/isoperla-rivulorum-pictet-1841/Accessed on current date.