img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Dinocras megacephala (KLAPÁLEK, 1907)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Vzácne sa vyskytujúci druh D. megacephala sa predovšetkým nachádza v povodí Tisy a recentne v Poprade a Dunajci, v Hrone a v Laborci. Gradient hypsometrického rozšírenia má len mierne nižší ako D. cephalotes . Maximálne sa však vyskytuje do nadmorskej výšky 780 m n. m. Preferuje metaritrál, menej hyporitrál a čiastočne sa nachádza aj v hypokrenáli. Najčastejšie sa vyskytoval v malých tokoch 3. až 5. rádu. Vôbec sa nenachádzal v tokoch pretekajúcich po kryštalinickom podloží.

Larva má okraje predohrude výrazne svetlejšie, štety sú vždy tmavšie ako tergity bruška (Krno, 2013).


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Dinocras megacephala. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlidae/dinocras/dinocras-megacephala-klapalek-1907/Accessed on current date.