img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Dinocras cephalotes (CURTIS, 1827)

Rozšírenie na Slovensku:

 

D. cephalotes patrí k druhom viazaných výlučne do ekoregiónu karpatikum, kde sa vyskytuje v hojnom zastúpení. Absentuje v povodí Moravy, Dunaja a Ipľa. Je to typický submontánny druh s ojedinelými nálezmi až v supramontánnom stupni. Preferuje meta- a hyporitrálové časti tokov 4. – 6. rádu flyšových a karbonátových malých tokov.

U imága prevláda tmavé červenohnedé až čierne sfarbenie. Kresby na hlave sú žlté. Klypeus je tmavý, stredné časti hlavy pomarančové. Po stranách predného ocella sú 2 tmavé trojuholníkové škvrny, ktoré sú spojené tenkým priečnym pásom. Tyl je tmavý s neurčitými škvrnami. Hlava je výrazne široká, širšia než predný okraj pronota. Pronotum je taktiež tmavé so svetlejšou mediálnou líniou. U samcov sú výbežky 10. tergitu ku koncu zúžené a tupo zaokrúhlené. Samica má subgenitálnu platničku na 8. sternite. Bočné dopredu smerujúce výbežky submenta sú od základnej časti oddelené švom. U samcov je častá brachyptéria. Samce dorastajú do dĺžky 13 -18 mm, samice 19 – 29 mm s rozpätím 43 -64 mm. Lietajú od mája do augusta (Winkler, 1957).

Larvy pôsobia zavalitejším a splošteným dojmom . K tomuto vzhľadu prispieva najmä široká hranatá hlava a ešte širšie a krátke pronotum. Základná farba je červenohnedá s bledou kresbou.  M-línia je sprevádzaná svetlou kontúrou, ktorá je na dvoch miestach prerušená. Väčšie svetlé škvrny sú aj vedľa očí, ocellí a na tyle. Taktiež na pronote sú svetlé kresby a jeho okraje sú tmavé. S celkovým červenohnedým sfarbením kontrastujú bledo sfarbené tracheálne žiabre. Štety sú výrazne svetlejšie ako tergity bruška. Samčie larvy sú veľké 14 – 18 mm samičie 24 – 31 mm. Majú trojročný vývin (Krno, 2013).


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Dinocras cephalotes. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlidae/dinocras/dinocras-cephalotes-curtis-1827/Accessed on current date.


Ipeľ