img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Isoperla grammatica (PODA, 1761)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Isoperla grammatica je dobre rozdistribuovaný druh po celom území Slovenska. Dominantne bol nachádzaný vo všetkých povodiach. Vyskytuje sa od nížin až po podhorské oblasti s jadrom výskytu v kolínnom stupni. Ide najmä o druh meta- a hyporitrálových úsekov flyšových a karbonátových tokov. Preferuje malé toky 4. – 6. rádu.

Telo dospelých jedincov je sfarbené väčším dielom žltej až žltozelenej. Na hlave je zreteľná čierna kresba v podobe dozadu otvorenej podkovy spájajúca ocelly. Pronotum je so širokým žltým mediálnym pruhom, postranné plochy sú s nepravidelne roztrúsenými hnedými drsnatinami. Zadoček je zvrchu hnedý, zospodku žltý. Ventrálny prívesok je asi rovnako dlhý ako široký a červenohnedý. Titillator samca je v prirodzenom stave stočený takmer rúrkovito, takže vytŕča ako tyčinka. Samice majú subgenitálnu platničku veľmi rôznorodého tvaru, od zaokrúhleného až po uhľovito zašpicatený. Samce majú veľkosť 9,5 – 14 mm a 19 – 25 mm a samice 9,5 – 15 mm a 20,5 – 29 mm. Doda imág je máj až august (Winkler, 1957).

Lacínia lariev so 6 – 8 silnými zubmi, subapikálny zub je 1,7 – 2,0 x kratší. Na predohrudi je svetlá škvrna v tvare prevrátenej šípky. Tergity bruška sú tmavo sfarbené, nikdy neuzatvára v sebe vajcovité žlté škvrny (Krno, 2013).  Dĺžka je 11 – 16 mm.


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Isoperla grammatica. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/isoperla/isoperla-grammatica-poda-1761/Accessed on current date.