img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Perla bipunctata PICTET, 1833

Rozšírenie na Slovensku:

 

Najdôležitejším vonkajśím znakom pre identifikáciu je nápadne veľký čierny lem obklopujúci ocelly. Jeho priemer je niekoľkokrát väčší než priemer ocellov. Hlava je žltá, ale postranné partie u typických exemplárov sú hnedé. Penis má titillator srdcovitého tvaru s dĺžkou rovnakou alebo málo väčšou ako je šírka. Samce merajú 18-22mm  s rozpätím 31-44 mm. Samice zas 23-28 mm s rozpätím 58-67 mm. Ide asi o nášho najväčšieho zástupcu pošvatiek. Imága lietajú od mája do júna (Winkler, 157).

Larva je žltočervená s tmavohnedou kresbou. Stehná sú so zreteľnou, ostro ohranićenou tmavou škvrnou podlhovastého tvaru. Predné partie každého abdominálneho tergitu sú tmavé. Štety bruška sú bez jemného prúźku dlhých dorzálnych štetín. 4. – 6. tergum bruška s dvoma svetlými škvrnami kolkovitého tvaru. Posledný tergit je celý svetlý, mediálne línie naň nikdy nedosahujú (Krno, 2013). Larvy sú dlhé 11- 19 mm.

Ide o kriticky ohrozený druh viazaný len na fatransko – tatranskú oblasť. U nás sa vyskytuje len zriedkavo, a to len v povodiach horného Váhu a Hrona. Druh reprezentuje na Slovensku podhorské oblasti s maximálnym výskytom do 808 m n. m. Zachytený bol v meta- a hyporitrálových častiach flyšových, kryštalinických a karbonátových tokov. Polovica lokalít výskytu sa nachádzala v malých tokoch 5. rádu a druhá vo veľkých tokoch 7. rádu.


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Perla bipunctata. In Plecoptera Slovaca.https://www.plecopteraslovaca.eu/perlidae/perla/perla-bipunctata-pictet-1833/Accessed on current date.


_A7A8831