img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Agnetina elegantula (KLAPÁLEK, 1905)

Rozšírenie na Slovensku:

Na Slovensku reprezentuje tento rod len jeden druh a to Agnetina elegantula . Ide o veľmi vzácny a výnimočne sa vyskytujúci kriticky ohrozený druh. Od nás je známy len zo 4 lokalít z panonika. Lokality sa nachádzali v nížinnom stupni v povodí Ipľa a Slanej. Tri lokality sa nachádzali v potamálovom (7. rád toku) a jedna v hyporitrálovom (5. rád toku) úseku stredne veľkých tokov. Tri lokality ležali na neogénom flyši a jedna na karbonátoch. Larva má na hlave tmavú škvrnu v tvare písmena T s troma svetlými škvrnami v hornej časti (Krno, 2013).


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Agnetina elegantula. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlidae/agnetina/agnetina-elegantula-klapalek-1905/Accessed on current date.