img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Diura bicaudata (LINNAEUS, 1758)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Druh Diura bicaudata je jediný z dvoch európskych zástupcov rodu Diura žijúci na Slovensku. Zachytený bol vo všetkých povodiach okrem povodia Ipľa a východokarpatských povodí. Zväčša sa vyskytoval v lokalitách súčasne s druhom A. dichroa, aj keď jeho rozšírenie bola frekventovanejšie. Nachádzaný bol najmä v horských oblastiach, predovšetkým vo vysokohorských plesách a v ich odtokoch. Druhou významnou časťou boli podhorské oblasti, kde osídľoval predovšetkým pramene, prípadne toky v blízkosti prameňov. V Malých Karpatoch je známa najnižšia lokalita výskytu v strednej Európe (300 m n. m.). Preferuje malé toky 1. až 3. rádu kryštalinického geologického podložia.

Hlava a pronotum imága je orechovo sfarbené s jasne žltou škvrnou medzi ocellami v zátylku a takým istým pruhom v ose pronota. Zvysok tela je čierny, najmä u samcov. U samcov sú subanálne chlopne silne predĺžené, pritisknuté k sebe a tvoria tak kopulačný orgán viditeľný z hora. Predné krídla sú bez siete v apikálnej časti, Rs spravidal s troma vedľajšími  vetvami. V mieste anastomózy okrúhla dymová škvrna. Je tu silná tendencia k vytváraniu mikropterných foriem, najmä u samov. Dĺžka samcov je 9 – 14 mm a samíc  12 – 21 mm. Imága v strednej Európe lietajú do júla do augusta (Winkler, 1957).

Lacinium maxill u lariev nesie pod subapikálnym zubom hlboký okrúhly výrez, pod ktorým je vytvorený ostrý výstupok. Galea rovnomerne silná, výrazne dlhšia než 3 bazálne články hmatadiel. U samčích lariev sú zpravidla krídlové pošvy redukované. Prítomná tmavá kresbana sternite hrude v tvare písmena Y. Veľkosť lariev je u samcov 8,5 – 17  mm u samíc 19 – 24 mm (Krno, 2013).


Autekologické charakteristiky druhu Diura bicaudata:
Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Diura_web

Preferencia longitudinálnych zón:

Diura_zonacia_maticovygraf

Preferencia rádu toku:

R†dtoku_boxplot_Diura_web

Preferencia geologického podložia:

 

Diura_podlozie_maticovygraf

Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Diura_web


Refereces:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Diura bicaudata. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/diura/diura-bicaudata-linnaeus-1758/Accessed on current date.