img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Perla pallida GUERIN, 1838

Rozšírenie na Slovensku:

 

Perla pallida je významný druh  nachádzajúci sa výhradne len vo Východných Karpatoch. Dominuje v povodiach Hornádu a Hnilca, Tople, Laborca a Tisy. Je to hlavne pahorkatinný druh metaritrálu flyšových malých tokov. Uprednostňuje toky 2. až 4. rádu.

Larva má tergity bruška jednofarebne tmavé, priestor medzi očami ako aj zadná časť hlavy tmavá. Tracheálne žiabre sú posiate škoricovo hnedými bodkami (Krno, 2013).


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Perla pallida. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlidae/perla/perla-pallida-guerin-1838/Accessed on current date.