img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Isoperla buresi RAUŠER, 1962

Rozšírenie na Slovensku:

 

Isoperla buresi sa vyskytuje predovšetkým v centrálnej časti Slovenska, a to vo fatransko-tatranskej oblasti, v Slovenskom rudohorí a stredohorí a okrajovo v Beskydách a vo Východných Karpatoch. Žije v povodí horného Váhu, Nitry, Porpadu a Dunajca, Hrona, Oravy, Slanej, Hornádu a Hnilca, Tople a Laborca. Je to horský ritrálový druh vyskytujúci sa v malých tokoch predovšetkým 3. – 5. rádu. Nachádzaný bol na všetkých geologických podložiach s dôrazným výskytom na karbonátoch.

Larva má galeu na celom vnútornom okraji neochlpenú. Svetlé zfarbenie na brušku má tvar dvoch polmesiacovitých škvŕn, svetlé škvrny sú aj na bokoch tergitov bruška. Patrí do morfologickej skupiny Isoperla sk. rivulorum (Krno, 2013).


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Isoperla buresi. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/isoperla/isoperla-buresi-rauser-1962/Accessed on current date.