img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Perla abdominalis BURMEISTER, 1839

Rozšírenie na Slovensku:

 

Dospelé jedince sú sfarbené výrazne tmavo: hlava je tmavohnedá až skoro čierna a aj zospodu. Červenavé hnedé škvrny presvitajú v tyle až k očiam, dve ďalšie malé škvrny stoja šikmo k zadným ocellom, na prednom okraji hlavy je tiež úzka priečna škvrna, ktorá sa často rozpadá na dve. M-línia býva o niečo svetlejšia než okolie. Pronotum je v základe čiernohnedé, tmavšie na okrajoch a v mediálnej línii, po ich stranách leží presvetlenie v podobe )(. Mesonotum a metanotum je lesklo čierne. Krídla sú dymové, zadoček je načervenalí alebo žltý. Cerky sú tmavé, niekedy je však v bazálnej časti patrné krúžkovanie. U samcov sú výbežky 10. tergitu v ohybe guľovito nadúrené, pri pohľade zo strany zobáčikovito zabrúsené. Samice sú s dvoma malými cípikmi na zadnom okraji 8. tergitu. Samce dorastajú do veľkosti 17-20 mm s rozpätím 34-43 mm, samice majú veľkosť 23 – 28 mm a rozpätie 46 – 61 mm. Doba imág je od apríla do júna (Winkler, 1957).

Larvy sú sfarbené do žlta s tmavohnedou až čiernou kresbou. Na klypeu je svetlá škvrna sekerovitého tvaru. Od nej sa dozadu rozbiehajú 2 malé podlhovasté škvrnky, ktoré s ňou však nesúvisia. Medzi ocellami je svetlá, dopredu sa zužujúca škvrna, ktorá nedosahuje predného ocellu. Stredo- a zadohruď majú v strednej časti tergitov trojuholníkovitú tmavú škvrnu. (Krno, 2013) Larva má trojročný vývin s 23 vývojovými štádiami (Winkler, 1957).

Bohato rozšíreným druhom, ktorý je kvôli svojej veľkosti známi aj laickej verejnosti. Predstavuje najširší diapazón rozšírenia u nás. Okrem povodia Dunaja bol nájdený vo všetkých povodiach. Podľa analýzy rozšírenia je zaraďovaný ku kolínnym druhom s občasným výskytom v podhorských zónach. Je to predovšetkým hyporitrálový, menej metaritrálový druh s badateľnou mierou výskytu aj v potamále. Zaznamenaný bol v rozmedzí rádov tokov od 1 až po 7 s preferenciou tokov 4. – 6. rádu . Preferuje stredne veľké toky flyšového podložia.


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Perla abdominalis. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlidae/perla/perla-abdominalis-burmeister-1839/Accessed on current date.