img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Marthamea vitripennis (PICTET, 1841)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Na Slovensku i v celej strednej Európe sa vyskytuje len jeden druh, Marthamea vitripennis. Podľa Červeného zoznamu je považovaný za vyhynutý druh. Posledné údaje o výskyte sú datované do roku 1957 (Raušer) v povodí Moravy, Dunaja a Ipľa. Ide o druh čisto panónskeho ekoregiónu. M. vitripennis prestavuje typický nížinný druh, ktorý, podľa získaných údajov, je rozšírený v hypsometrickej škále od 93 – 150 m n. m. Vyskytoval sa len v metapotamálových úsekov v 2 tokoch 7. rádu a 2 tokoch 8. rádu. Boli to toky so stredne veľkou rozlohou povodia (420km2). V troch prípadoch sa jednalo o lokality flyšového podložia a v jednom prípade o lokalitu z neovulkanitov.

Ide o najmenšieho zástupca z čeľade Perlidae a habituálne sa samce podobali veľkým Isoperlam. Základné sfarbenie bolo svetlé s kontrastnými tmavými kresbami. Hlava bola sfarbená do žlta, od ocellu až do M-línie tmavá kresba v podobe heraldického orla. Tiež tyl tmavý, predný okraj tmavého sfarbenia priamočiaro spojuje zadný okraj očí. Pronotum hnedé v rôznych otieňoc, najtmavšia je mediálna línia. Mesothorax a metathorax celý tmavý, bruško žlté na spodnej strane s hnedými prúžkami v mediáne. Krídla nápadne priesvitné s hnedou žilnatinou.Veľkosť samcov 13 – 15 cm s rozpätím 29 – 33 mm, samice 17 – 19 mm a 37 – 42 mm. Imága lietali od mája do júla (Winkler, 1957).

Larva sa podobá sfarbením a a kresbou na larvy rodu Perla. Hlavným rozdielom je v tmavo sfarbený intercellárny priestor. Naprieč klypeom sa ťahá priečny tmavý pás  v ktorom sú 3 svetložlté škvrny. Na hlave tmavá skvrna v tvare písmena Y. Tarzy a holene sú hnedožlté bez výraznej kresby (Krno, 2013).


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Marthamea vitripennis. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlidae/marathamea/marathamea-vitripennis-pictet-1841/Accessed on current date.