img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Isoperla obscura (ZETTERSTEDT, 1840)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Ku kriticky ohrozeným druhom z rozoberaného rodu patrí Isoperla obscura rozšírený popri celej južnej hranici Slovenska. Napriek relatívne vysokému počtu povodí, v ktorých sa vyskytuje, (Morava, Dunaj, dolný Váh, Hron, Ipeľ, Slaná a Tisa), sa jedná o vzácny druh. Je úzko viazaný na nížinné potamálové toky. Uprednostňuje toky so stredne veľkým povodím 7. a 8. rádu flyšového geologického podložia. Ani jeden záznam nebol zaznamenaný z karbonátového podložia.

Imága sú malé a subtilné. Má nápadne veľké ocelly. Samčí titillator je v podobe uhľovito lomenej rady pomerne velikých zúbkov, ramená uhlov sú dlhé asi 150 µ. Jednotlivé zúbky sú dlhé až 35 a široké 8- 10 µ. Kutikula v okolí titillatora je hladká, vo väčśej vzdialenosti bradavičnatá. Ventrálny prívesok je úzky a pretiahly. Dĺžka samcov je 7,6 – 11 mm a rozpätie majú 18,6 – 22 mm, samice sú veľké 9,4mm – 12 mm s rozpätím 21 – 23 mm (Winkler, 1957).

Larva má  krátku hlavu s tmavou kresbou v tvare písmena H. Dorastá do dĺžky 9 – 13 mm. Lacínia nie je nápadne klenutá (Krno, 2013).


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Isoperla obscura. In Plecoptera Slovaca.https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/isoperla/isoperla-obscura-zetterstedt-1840/Accessed on current date.