img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Isogenus nubecula NEWMAN, 1833

Rozšírenie na Slovensku:

 

Isogenus nubecula je jediný reprezentant svojho rodu v celej Európe. Je považovaný za kriticky ohrozený druh. Na Slovensku bol zaznamenaný v nížinných tokoch južného Slovenska v povodiach Dunaja, dolného Váhu a Tisy. Za výnimočný údaj  je považovaný nález druhu v podhorskej rieke Jelešná v povodí Oravy v nadmorskej výške 700 m n. m. (Krno, 2002). I. nubecula môžeme považovať za panónsky druh s jediným extra údajom v karpatskom ekoregióne. Jedná sa vyslovene o jeden z mála druhov nížinných biotopov potamálu. Najčastejšie sa vyskytoval v stredne veľkých tokoch 5. – 8. rádu s centrom výskytu v tokoch 8. rádu. Najväčší počet lokalít výskytu bol na geologickom podloží flyš a kryštalinikum, ani jedna lokalita sa nenachádzala na karbonátoch.

Základné sfarbenie hlavy imág je hnedé až tmavohnedé so svetlou škvrnou. Pred M – líniou chýba žltá škvrna, u niektorých exemplároch je však malá žltá škvrna uprostred horného pysku. Pronotum je orechové s veľmi tmavými kontrastne sa odrážajúcimi drstnatinami. Spodok tela je žltohnedý, abdominálne sternity niekedy majú na každej strane jednej tmavej predĺženej škvrne. Cerky sú výrazne krúžkované. Každý článok je na báze svetlo žltý, distálne hnedý až čiernohnedý. Samce majú veľkos%t 16 – 20 mm a rozpätie 32 – 37 mm, samice 17 -21 mm a rozpätie 36 – 38 mm (Winkler,  1957).

Telo lariev je celé pokryté krátkymi čierno-hnedými tŕnmi. Zadná časť temena hlavy bez ochlpenia (Krno, 2013).


Autekologické charakteristiky druhu Isogenus nubecula:
Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Isogenus

Preferencia longitudinálnych zón:

Isogenus_zonacia_maticovygraf

Preferencia rádu toku:
Radtoku_boxplot_Isogenus
Preferencia geologického podložia:

Isogenus_podlozie_maticovygraf

 

 

 

Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Isogenus


Refereces:

KRNO, I. 2002. Nový nález ohrozeného druhu pošvatky Capnopsis Schilleri (PLECOPTERA: CAPNIIDAE) po 50 rokoch na Slovensku (horná Orava). Folia faunistica Slova, 7: 23-24.

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Isogenus nubecula. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/isogenus/isogenus-nubecula-newman-1833/Accessed on current date.