img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Perla grandis RAMBUR, 1842

Rozšírenie na Slovensku:

 

Veľký druh nápadný jasnou žltou, uprostred pomarančovou hlavou, na ktorej chýba takmer úplne tmavé sfarbenie. Iba ocelly sú obklopené tmavým lemom, hrúbka tohto prstenca vśak nie je väčšia ako priemer vlastného ocellu. Pronotum je uprostred s tmavou líniou a rovnako je tmavo orámovaný. Ostatná plocha je žltkastá s párom neurčitých tmavých škvŕn. Zadoček je žltý na bokoch sfarbený do hneda. Penis na konci je opatrený titillatorom v podobe vláknitej zašpicatenej dostičky. Výbežky 10. tergitu sú hrubé, slabo ohnuté, pred koncom zaškrtené, koniec je paličkovitý. Tŕňovité políćko 9. tergitu je dlhé a úzke. Samica je s nepatrným náznakom subgenitálnej platničky na 8. tergite. dĺžka: samce 20 – 25 mm, samice  23 – 28 mm, rozpätie krídel od 45 až do 65 mm. Spolu s druhom P. bipuncatata patrí k našim najväčším pošvatkám. Imága lietajú od mája do augusta.

Larva je žltočervená s tmavohnedou kresbou. Svetlá škvrna medzi zadnými ocellami nie je vpredu zúžená, naopak slabo sa rozširuje. Stehná sú uprostred vrchnej plochy s tmavým miestom bez určitého ohraničenia. Na abdominálnych tergitoch je po páre svetlejších okrúhlych škvŕn oddelených tmavšou mediálnou líniou. Táto línia pokračuje z pravidla na posledný tergit. Bazálne články štetov bruška s jemným hustým prúžkom dlhých dorzolaterálnych štetín. 4. – 6 . tergit bruška so 4 svetlými škvrnami iného tvaru.

Osídľuje výlučne oblasť severného Slovenska. Dominantne sa vyskytuje v povodiach horného Váhu, Popradu a Dunajca a Oravy. Nízke zastúpenie má v povodiach Hrona, Slanej, Hornádu a Hnilca. Ide o charakteristický horský druh ritrálových a eukrenálových oblastí malých tokov. Nachádza sa na lokalitách flyšového, kryštalinického a karbonátového podložia . V najväčšej miere práve na karbonátoch. Preferuje toky 3. – 5. rádu.


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Perla grandis. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlidae/perla/perla-grandis-rambur-1842/Accessed on current date.