img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Isoptena serricornis (PICTET, 1881)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Ide o vzácny a zraniteľný druh. Naposledy bol zaznamenaný Raušerom v roku 1957 v 3 lokalitách v povodí Moravy, Dunaja a Tisy (Latorice). V análnej časti majú krídla 3 žilky. Samčí kopulačný orgán je objemný a neobyčajne komplikovaný. výbežok supraanálneho lobusu je masívny, na konci ohnutý priamo dopredu. Samica je s jednoduchou zaokrúhlenou subgenitálnou platničkou. Samci majú veľkosť 7 – 8mm, samice 9 – 11 mm a rozpätie 19 – 25 mm. Doba imága asi od mája do júna (Winkler, 1957).

Larva sa habituálne zhoduje s larvami rodu Chloroperla. Líši sa od nich predovšetkým zlepšenými a silno ochlpenými maxillárnimi palpami. Dĺžka lariev je 12 mm. Telo larvy je extrémne husto ochlpené, vrátane čelustných hmatadiel i nôh (Krno, 2013).

Ide o klasické nížinné lokality z meta- a epipotamálu vyšších rádov stredne veľkých tokov flyšových oblastí. Je pokladaný za východný druh prenikajúci v poľadovej dobe do strednej, severnej a západnej Európy.


References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.
WINKLER, O. 1957. Plecoptera Slovenska. Biologické práce SAV, Bratislava, 3: 1-95.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Isoptena serricornis. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/chloroperlidae/isoptena/isoptena-serricornis-pictet-1881/Accessed on current date.