img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Arcynopteryx dichroa (MCLACHLAN, 1872)

Rozšírenie na Slovensku:

Jediný zástupca svojho rodu, Arcynopteryx dichroa je studenomilný druh osídľujúci karpatikum, so silnou tatranskou populáciou. Dominantne bol nachádzaný v povodiach Popradu a Dunajca, Oravy a Tisy. Vyskytuje sa aj v povodí horného Váhu, Hrona a recentne aj v povodí Nitry. Druh u nás žije vo vysokohorských jazerách (plesách) a v ich výtokoch, tiež v pramenných biotopoch s mediánom výskytu 1400 m n. m.  Nachádza sa v tokoch 1. – 3. rádu s preferenciou 1. rádu. Preferuje malé toky na kryštalinickom podloží.


Autekologické charakteristiky druhu Acynopteryx dichroa:
Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Arcynopteryx_web

Preferencia longitudinálnych zón:

Arcynopteryx_zonacia_maticovygraf_web

Preferencia rádu toku:

Radtoku_boxplot_Arcynopteryx_Web

Preferencia geologického podložia:

 

Arcynopteryx_podlozie_maticovygraf_web
Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Arcynopteryx_web


Citing:

ŽIAK, M. 2016. Arcynopteryx dichroa. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/perlodidae/arcynopteryx/arcynopteryx-dichroa-mclachlan-1872/Accessed on current date.


_A7A1076