img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Siphonoperla taurica (PICTET, 1841)

Rozšírenie na Slovensku:

 

druh, ktorý nie je veľmi husto rozšírený, ale je s veľkým záberom územia. Nenachádza sa v povodí Moravy, Hronu, Tople a Tisy. Recentné údaje výskytu sú z povodí Popradu a Dunajca, Oravy a Laborca. Najbežnejšie sa vyskytuje v kolínnom stupni ritrálových častí stredne veľkých tokov. Nachádzaný bol vo všetkých typoch geologických podloží. Osídľuje predovšetkým toky 4. až 6. rádu.

Larvy majú tri až päť štetín na proximálnych článkoch štetu, ktoré presahujú dĺžku nasledujúceho článku. Štetiny 10. a 11. článku štetu dosahujú do polovice 12. resp. 13. článku (Krno, 2013).

References:

KRNO, I. 2013. determinačný kľúč pre hydrobiológov, časť II., Pošvatky (Plecoptera). Bratislava, VUVH, Bratislava.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Siphonoperla taurica. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/chloroperlidae/siphonoperla/siphonoperla-taurica-pictet-1841/Accessed on current date.