img +421 905 871 436
img matej.ziak@snm.sk
img Andreja Kmeťa museum, Ul. Andreja Kmeťa 20 036 01 Martin, Slovakia
  • Follow us:
Zwicknia bifrons (NEWMAN, 1838)

Rozšírenie na Slovensku:

 

Zwicknia bifrons donedávna bola radená do rodu Capnia. Až po uverejnení práce D. Murániyho a kol. (2014) je zaradená do rodu Zwicknia. Ide o tmavo-čiernu pošvatku. U samcov je výrazná a stála mikroptéria. Predné krídla majú len 1 mm dĺžku, samice sú plnokrídle. 9. tergot samcov je s vysoko vystupujúcim výbežkom. Supraanálny lobus je slabo ohnutý, po celej dĺžke takmer rovnako silný a na konci šikmo zrezaný. Subgenitálna plôška smaca je oblá, vzadu zašpicatená, tvarom pripomína lieskový orech. 8. tergit samíc je vzadu rovný alebo len mierne zvlnený. Samci dorastajú do veľkosti 5 – 6 mm, samice 8 – 9 mm s rozpätím 16 – 19 mm. Larva dorastá do veľkosti 6 – 9 mm.

Druh osídľuje nížinné a kolínné oblasti takmer po celej dĺžke južnej časti Slovenska. Dominuje v povodiach Moravy, Dunaja, Nitry a Ipľa. Známy je aj z povodia dolného Váhu, Hrona, Slanej a Laborca. Nachádzaný bol najmä v metaritrálových častiach kryštalinických a flyšových územiach. Preferuje malé toky s 3. rádom, ale zachytený bol v tokoch s rádom od 1. až po 6.

Autekologické charakteristiky druhu Zwicknia bifrons:

 

Preferencia nadmorskej výšky:

Hypsometria_boxplot_Zwicknia_plecopteraslovaca

Preferencia longitudinálnych zón:

Zwicknia_zonacia_maticovygraf

Preferencia rádu toku:

 

Radtoku_boxplot_Zwicknia

Preferencia geologického podložia:

Zwicknia_podlozie_maticovygraf

Preferencia veľkosti povodia:

Velkostpovodia_boxplot_Zwicknia


Refereces:

MURÁNYI D., GAMBOA M. & ORCI K.M. 2014: Zwicknia gen.n., a new genus for the Capnia bifrons species group, with descriptions of three new species based on morphology, drumming signals and molecular genetics, and a synopsis of the West Palaearctic and Nearctic genera of Capniidae (Plecoptera). – Zootaxa 3812(1): 1–82.

Citing:

ŽIAK, M. 2016. Zwicknia bifrons. In Plecoptera Slovaca. https://www.plecopteraslovaca.eu/capniidae/capnia/capnia-bifrons-newman-1839/Accessed on current date.